Bc. Libor BRAVENEC

Master's thesis

Polohování CNC frézky dle normy ISO 230-2

Position Setting of CNC Milling Machine in Accordance with the ISO 230-2 Standard
Abstract:
Cílem diplomové práce je měření polohování frézky HWT C-442 CNC podle normy ISO 230-2. Teoretická část je věnována posuzování přesnosti obráběcích strojů a normám zabývajících se měřením přesnosti CNC strojů. V této části jsou popsány základní principy měření polohování obráběcích strojů pomocí laserinterferometru. Praktická část se zabývá vlastním měřením polohování laserinterferometrem Renishaw XL80 …more
Abstract:
The aim of the thesis is positioning measurement of milling machine HWT C-442 CNC according to ISO 230-2 standard. The theoretical part is devoted to assessing the accuracy of machine tools and standards for accuracy measurement of CNC machines. This section describes the basic principles of positioning measurement of machine tools using a laserinterferometer. The practical part deals with positioning …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 7. 5. 2012
Accessible from:: 7. 5. 2012

Thesis defence

  • Supervisor: doc. Dr. Ing. Vladimír Pata

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

BRAVENEC, Libor. Polohování CNC frézky dle normy ISO 230-2. Zlín, 2012. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 7.5.2012

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 7. 5. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Tomas Bata University in Zlín

Faculty of Technology

Master programme / field:
Process Engineering / Quality Control

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.