Bc. Libor BRAVENEC

Diplomová práce

Polohování CNC frézky dle normy ISO 230-2

Position Setting of CNC Milling Machine in Accordance with the ISO 230-2 Standard
Anotace:
Cílem diplomové práce je měření polohování frézky HWT C-442 CNC podle normy ISO 230-2. Teoretická část je věnována posuzování přesnosti obráběcích strojů a normám zabývajících se měřením přesnosti CNC strojů. V této části jsou popsány základní principy měření polohování obráběcích strojů pomocí laserinterferometru. Praktická část se zabývá vlastním měřením polohování laserinterferometrem Renishaw XL80 …více
Abstract:
The aim of the thesis is positioning measurement of milling machine HWT C-442 CNC according to ISO 230-2 standard. The theoretical part is devoted to assessing the accuracy of machine tools and standards for accuracy measurement of CNC machines. This section describes the basic principles of positioning measurement of machine tools using a laserinterferometer. The practical part deals with positioning …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2012
Zveřejnit od: 7. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Dr. Ing. Vladimír Pata

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BRAVENEC, Libor. Polohování CNC frézky dle normy ISO 230-2. Zlín, 2012. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 7.5.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 7. 5. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta technologická

Magisterský studijní program / obor:
Procesní inženýrství / Řízení jakosti

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.