Bc. Olga VELICKÁ

Master's thesis

Minnesang a dvorská literatura na dvoře posledních Přemyslovců a prvních Lucemburků

Minnesing and court literature at the court of last members of Přemysl's dynasty and the first membe luxembourg's dynasty
Abstract:
Kvalifikační práce mezioborového charakteru je zaměřena na poznání historie a kultury doby posledních Přemyslovců a prvních Lucemburků. V této době proniká do českých zemí západní dvorská kultura. Primárním úkolem práce je poznat, za jakých podmínek vzniká dvorská literatura a minnesang na dvorech těchto panovníků. Dále jsme si dali za cíl komparativní metodou vymezit základní tematické okruhy v próze …more
Abstract:
Qualifying work has interdisciplinary charakter. This work is concentrate on knowledge of history and culture of age last members of Přemysl´s dynasty and the first members of Luxembourg´s dynasty. The primary aim of work is to identify the conditions under which there is courtly literature and minnesing on the courts of these rulers. Next aim is using the comparative method to define the basic topics …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 5. 2012
Accessible from:: 2. 5. 2012

Thesis defence

 • Supervisor: doc. PhDr. Marie Janečková, CSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

VELICKÁ, Olga. Minnesang a dvorská literatura na dvoře posledních Přemyslovců a prvních Lucemburků. Č. Bud., 2012. diplomová práce (Mgr.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Filozofická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 2.5.2012

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
 • Soubory jsou od 2. 5. 2012 dostupné: světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Filozofická fakulta
 
Name
Posted by
Uploaded/Created
Rights
Theses 8kp78r 8kp78r/2
6/8/2012
Folders
Files
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
6/8/2012
Bulanova, L.
7/8/2012
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.