Jindřiška Dudziaková

Diplomová práce

Hledání autenticity v imerzivním divadle

The Search for Authenticity in Immersive Theatre

Anotace:
Ve své práci Hledání autenticity v imerzivním divadle (Divadlo jako médium osobního tématu) se snažím reflektovat své zkušenosti v souborech na opačném konci spektra – v Národním divadle a v nezávislém souboru Pomezí. Cílem této práce pro mě bylo pojmenovat, co mají tyto dva rozdílné druhy divadla společného, a jít tak až k jádru divadla jako média. V první části práce vycházím z knihy Ireny Žantovské …více
Abstract:
In my thesis The Search for Authenticity in Immersive Theatre (Theatre as a medium of personal topics) I am trying to reflect my experience as a member of two very different entities – in the National Theatre and in the independent theatre group Pomezí. The goal of this thesis is to describe, what these diverse types of theatre have in common, and to go to the core of theatre as a medium. In the first …více
 

Klíčová slova

imerzivní divadlo

Klíčová slova

médium

Klíčová slova

komunikace (sdělování)

Klíčová slova

divadelní prostředí

Klíčová slova

autenticita (psychologie)

Klíčová slova

interakce
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2019
  • Vedoucí: Tomáš PAVELKA
  • Oponent: Ondřej VETCHÝ

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Autor udělil v licenci souhlas s:
In the license agreement the author has granted the following:

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 10. 8. 2019 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie múzických umění v Praze.Divadelní fakulta. Knihovna

Akademie múzických umění v Praze

Divadelní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Dramatická umění / Herectví činoherního divadla