Bc. Svatava Rutarová

Diplomová práce

Edukativně stimulační skupiny pro předškolní děti se zaměřením na děti slyšící a děti se sluchovým postižením

Educationally-stimulation group for preschool children focusing on children hearing and hearing-impaired children
Anotace:
V dnešní době je spousta slyšících ale i sluchově postižených dětí předškolního věku, které se budou vzdělávat na základní škole běžného proudu. V dnešní době je na děti, které nastupují do prvních tříd kladen velký nárok. Tyto děti však mnohdy nejsou na školu úplně připravené. Nemají rozvynuté a správně stimulované některé oblasti důležité pro zahájení povinné školní docházky. U těchto dětí je potom …více
Abstract:
Nowadays, many deaf and also hearing-impaired children of preschool age who are educated in mainstream primary schools. Today, the children who board the first class placed great demands. These children often are not fully prepared for college. They are not properly stimulated and rozvynuté some areas that are important for the start of compulsory schooling. For these children, then the risk of school …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 5. 2011
  • Vedoucí: PhDr. Radka Horáková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta