Bc. Tatiana Savchenko

Diplomová práce

West Indian Poetry for Children and its Place in Contemporary British Literature

West Indian Poetry for Children and its Place in Contemporary British Literature
Anotace:
Diplomová práce “Západoindická poezie pro děti a její místo v současné britské literature” se zabývá zvláštnostmi dětské poezie ve vybraných dílech, jejímiž autory jsou: James Berry, John Agard, Benjamin Zephaniah, Valery Bloom a Grace Nichols. Diplomová práce si klade za cíl definovat pojem “Černá britská literatura”, podat komentář k hlavním tématům, zastoupených v Západoindické literatuře pro děti …více
Abstract:
The diploma thesis West Indian Poetry for Children and its Place in Contemporary British Literature deals with peculiarities of children’s poetry by James Berry, John Agard, Benjamin Zephaniah, Valery Bloom and Grace Nichols in the selected volumes of poetry. The thesis defines what is meant by Black British literature, comments on the main topics in West Indian literature for children as a part of …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Irena Přibylová, Ph.D.
  • Oponent: M.A. Ailsa Marion Randall

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy / Učitelství anglického jazyka a literatury pro základní školy