Bc. Tatiana Savchenko

Master's thesis

West Indian Poetry for Children and its Place in Contemporary British Literature

West Indian Poetry for Children and its Place in Contemporary British Literature
Abstract:
Diplomová práce “Západoindická poezie pro děti a její místo v současné britské literature” se zabývá zvláštnostmi dětské poezie ve vybraných dílech, jejímiž autory jsou: James Berry, John Agard, Benjamin Zephaniah, Valery Bloom a Grace Nichols. Diplomová práce si klade za cíl definovat pojem “Černá britská literatura”, podat komentář k hlavním tématům, zastoupených v Západoindické literatuře pro děti …more
Abstract:
The diploma thesis West Indian Poetry for Children and its Place in Contemporary British Literature deals with peculiarities of children’s poetry by James Berry, John Agard, Benjamin Zephaniah, Valery Bloom and Grace Nichols in the selected volumes of poetry. The thesis defines what is meant by Black British literature, comments on the main topics in West Indian literature for children as a part of …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 3. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 6. 2017
  • Supervisor: PhDr. Irena Přibylová, Ph.D.
  • Reader: M.A. Ailsa Marion Randall

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masaryk University

Faculty of Education

Master programme / field:
Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools / Lower Secondary School Teacher Training in English Language and Literature