Bc. Hana Píštěková

Bakalářská práce

Tafonomie v archeologickém kontextu. Analýza velkomoravských pohřbů na lokalitě Břeclav-Pohansko-Lesní hrúd

Taphonomy in an archeological context. Analysis of the Great Moravian burials on Břeclav-Pohansko-Lesní hrúd site
Anotace:
Práce představuje tafonomii jako vědeckou disciplínu ve službách archeologie, její nezastupitelné místo při studiu pohřebního ritu. Cílem první části je zmapovat a shrnout dosavadní teoretické poznatky o tafonomii ve spojitosti s výzkumem pohřebišť. Pozornost je zaměřena na postdepoziční změny, které způsobují změnu polohy kostí oproti původně zamýšlené poloze. Rovněž si všímá destrukčních procesů …více
Abstract:
The thesis presents taphonomy as a scientific discipline assisting archeology and its irreplaceable function while studying burial rites. The aim of first part of the thesis is devoted to mapping and summarizing existing theoretical knowledge of taphonomy in relation with burial sites research. The focus is placed on post-decomposition changes that cause changes of bones position compared with original …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 8. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 9. 2011
  • Vedoucí: prof. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta