Bc. Hana Píštěková

Bachelor's thesis

Tafonomie v archeologickém kontextu. Analýza velkomoravských pohřbů na lokalitě Břeclav-Pohansko-Lesní hrúd

Taphonomy in an archeological context. Analysis of the Great Moravian burials on Břeclav-Pohansko-Lesní hrúd site
Abstract:
Práce představuje tafonomii jako vědeckou disciplínu ve službách archeologie, její nezastupitelné místo při studiu pohřebního ritu. Cílem první části je zmapovat a shrnout dosavadní teoretické poznatky o tafonomii ve spojitosti s výzkumem pohřebišť. Pozornost je zaměřena na postdepoziční změny, které způsobují změnu polohy kostí oproti původně zamýšlené poloze. Rovněž si všímá destrukčních procesů …more
Abstract:
The thesis presents taphonomy as a scientific discipline assisting archeology and its irreplaceable function while studying burial rites. The aim of first part of the thesis is devoted to mapping and summarizing existing theoretical knowledge of taphonomy in relation with burial sites research. The focus is placed on post-decomposition changes that cause changes of bones position compared with original …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 8. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 9. 2011
  • Supervisor: prof. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta