RNDr. Andriy Stetsko, Ph.D.

Disertační práce

On intrusion detection in wireless sensor networks

On intrusion detection in wireless sensor networks
Anotace:
Tato dizertační práce se zabývá detekcí průniku v bezdrátových senzorových sítích, které jsou speciálním druhem distribuovaných systémů. Uzly v těchto sítích jsou výrazně omezené ve výpočetním výkonu a ještě více v bezdrátové komunikaci. Předpokládáme, že riziko zneužití uzlu je vysoké, jelikož síť je často rozmístěna v prostorech přístupných útočníkovi. Navíc kvůli požadavkům na cenu zařízení nejsou …více
Anotace:
nzorové uzly. Tento systém detekce průniku používá odlehčenou a adaptivní techniku pro detekci anomálií. Udělali jsme analýzu příznaků různých útoků s ohledem na jejich použitelnost v této technice. Ukázali jsme, že tato technika muže být použita pro detekci selektivního zahazování paketů, rušení příjmu nebo odeslání paketů a odeslání informace o svém sousedství s mnohem větším vysílacím výkonem než …více
Abstract:
This thesis targets the area of intrusion detection in wireless sensor networks, a particular breed of distributed systems with nodes that are considerably restricted in the computation power and even more in communication. We assume that the risk of a node compromise is high since a network is often deployed in an open area, and a sensor node is not tamper-resistant due to price restrictions. An attacker …více
Abstract:
nsor nodes. The intrusion detection system uses a lightweight and adaptable anomaly-based detection technique. We analysed symptoms of different attacks for the applicability of this technique, and showed that the technique could be used for detection of selective forwarding, jamming and hello flood attacks. Using the TOSSIM simulator, we evaluated the detection accuracy of the intrusion detection …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 7. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 11. 2012
  • Vedoucí: prof. RNDr. Václav Matyáš, M.Sc.
  • Oponent: prof. Dr. Michal Pěchouček, MSc., Prof. Javier Lopez

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky