Theses 

Vliv využívání biopaliv na ceny pohonných hmot a na ceny potravin – Štěpán Procházka

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Štěpán Procházka

Bakalářská práce

Vliv využívání biopaliv na ceny pohonných hmot a na ceny potravin

Effects of the use of biofuels in the fuel prices and food prices

Anotace: Tato bakalářská práce se zabývá vlivem využívání biopaliv na ceny pohonných hmot a na ceny potravin. Teoretická část seznamuje s pojmem biopaliva, s důvody pro jejich zavedení a snaží se ukázat růst cen některých zemědělských komodit v důsledku výroby biopaliv a jejich vliv na ceny pohonných hmot. Analytická část nabízí metodu, pomocí které lze vypočítat limitní cenu za 1 barel MEŘO (Metylester řepkového oleje) pomocí změn kurzu Kč k USD a změn ceny ropy v USD za 1 barel. Cílem práce je posouzení vlivu produkce biopaliv na ceny potravin a pohonných hmot.

Abstract: This bachelor thesis deals with the influence of the use of biofuels in the fuel prices and food prices. The theoretical part introduces the concept of biofuels, the grounds for introducing them and try to show some increase in prices of agricultural commodities as a result of biofuel production and their impact on fuel prices. Analytical part provides a method that allows you to calculate the limit price for 1 barrel RME (rape-seed methyl ester) using the change rate of CZK / USD and change in oil prices in USD per 1 barrel. The aim of this work is to assess the impact of biofuel production on food prices and fuel.

Klíčová slova: ceny potravin, Biopaliva, ceny pohonných hmot, Evropská Unie

Keywords: fuel prices, European Union, food prices, Biofuels

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 9. 2009
  • Vedoucí: Ivana Ryvolová
  • Oponent: František Petrášek

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/15341

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 6. 2019 16:16, 26. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz