Theses 

Financial Analysis of RIM Company – Yu Zhang

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Yu Zhang

Bakalářská práce

Financial Analysis of RIM Company

Financial Analysis of RIM Company

Anotace: This thesis is focused on the financial analysis of BlackBerry Company. The objective of the thesis is to assess BlackBerry’s performance, potential and compare with competitors by using financial data and ratios from 2008 to 2012. Common-size analysis and financial ratio indicators are used for analysis of the financial health of the company, evaluation of the current situation, operating capacities, forecasting of the possible future financial situation of the analyzed company and make suggestions based on the reached results.

Abstract: This thesis is focused on the financial analysis of BlackBerry Company. The objective of the thesis is to assess BlackBerry’s performance, potential and compare with competitors by using financial data and ratios from 2008 to 2012. Common-size analysis and financial ratio indicators are used for analysis of the financial health of the company, evaluation of the current situation, operating capacities, forecasting of the possible future financial situation of the analyzed company and make suggestions based on the reached results.

Klíčová slova: Financial analysis, financial ratio indicators, pyramidal decomposition, analysis of the deviation.

Keywords: Financial analysis, financial ratio indicators, pyramidal decomposition, analysis of the deviation.

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2013
  • Vedoucí: Petr Gurný
  • Oponent: Aleš Kresta

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 4. 2019 20:40, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz