Bc. Martin Přehnal

Diplomová práce

Realizace nového programu Junáka

The implementation of the new program of Junak
Anotace:
Diplomová práce se zabývá realizací nového programu Junáka (český skaut) ve skautských oddílech po celé České republice. V teoretické části diplomové práce jsou shrnuty poznatky zakladatelů skautského hnutí a nového výchovného programu Junáka. Ve výzkumné části práce je zjišťováno, které prostředky tohoto programu se podařilo realizovat v jednotlivých oddílech a jak jsou tyto prostředky přínosné pro …více
Abstract:
The diploma thesis deals with the implementation of The New Program of Junák (Czech scout) in scout sections throughout the Czech Republic. In the theoretical part of the thesis there is summarized the findings of the founders of the Scout Movement and The New Program of Junák. In the research part of the thesis there is found which means of the program were realized in each section and how these means …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 12. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 2. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Taťána Straková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Aleš Ondrák

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií