Tatsiana KANDRATOVICH

Bakalářská práce

Pracovní migrace cizinců na území České republiky

Labour Migration of Foreigners in the Czech Republic
Anotace:
Předmětem mé práce je problematika migrace a uplatnění cizinců na českém trhu práce. V první části se zabývám migrací a pracovní migrací všeobecně a jejími příčinami. Následují podmínky pro vstup cizince na trh práce v ČR, nelegální zaměstnanost a její příčiny . Na závěr této části se zaměřuji na současnou situaci v ČR a na některé oblasti důležité pro život cizinců. Ve druhé části vyhodnocuji rozhovory …více
Abstract:
The subject of my work are questions relating to migration and exercise/employment of foreigners on the Czech labour market. In the first part I deal with migration and labour migration in general and its reason. Following steps to be taken for employment in CR, /conditions of entry to the Czech labour market , illegal migration and its reason. At the end of this part I focus on the current situation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2011
Zveřejnit od: 1. 1. 2099

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Zdeněk Svoboda, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KANDRATOVICH, Tatsiana. Pracovní migrace cizinců na území České republiky. Ústí nad Labem, 2011. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 05. 05. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta