Tatsiana KANDRATOVICH

Bachelor's thesis

Pracovní migrace cizinců na území České republiky

Labour Migration of Foreigners in the Czech Republic
Abstract:
Předmětem mé práce je problematika migrace a uplatnění cizinců na českém trhu práce. V první části se zabývám migrací a pracovní migrací všeobecně a jejími příčinami. Následují podmínky pro vstup cizince na trh práce v ČR, nelegální zaměstnanost a její příčiny . Na závěr této části se zaměřuji na současnou situaci v ČR a na některé oblasti důležité pro život cizinců. Ve druhé části vyhodnocuji rozhovory …more
Abstract:
The subject of my work are questions relating to migration and exercise/employment of foreigners on the Czech labour market. In the first part I deal with migration and labour migration in general and its reason. Following steps to be taken for employment in CR, /conditions of entry to the Czech labour market , illegal migration and its reason. At the end of this part I focus on the current situation …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 5. 2011
Accessible from:: 1. 1. 2099

Thesis defence

  • Date of defence: 2. 6. 2011
  • Supervisor: Mgr. Zdeněk Svoboda, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

KANDRATOVICH, Tatsiana. Pracovní migrace cizinců na území České republiky. Ústí nad Labem, 2011. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 05. 05. 2011

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta