Libor ŠVEHLA

Bakalářská práce

Technologický vývoj osobních elektrických dopravních prostředků

The technological development of personal electric vehicles
Anotace:
Bakalářská práce je věnována tématice technologického vývoje osobních dopravních prostředků, kde můžeme vidět progresivní a inovativní přístup při vytváření nových přístrojů, které se v moderní době snaží být nejen ekonomické, ale též dbají na stránku ekologickou. V práci jsou popsány konkrétní dopravní prostředky, shrnut jejich historický vývoj a informace týkající se jak kvalitativního tak kvantitativního …více
Abstract:
The bachelor theses is focused on the topic of technological development of personal electric vehicles, where we can see a progressive and innovative approach in the creation of new devices which try to be not only economical but also ecological. This theses describes specific electric vehicles, summarizes their historical development. There are also the qualitative and the quantitative information …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 6. 2017
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Pavel Světlík

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠVEHLA, Libor. Technologický vývoj osobních elektrických dopravních prostředků. Plzeň, 2017. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta elektrotechnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta elektrotechnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta elektrotechnická

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná elektrotechnika / Aplikovaná elektrotechnika