Petra HYVNAROVÁ

Bakalářská práce

FUNDRAISING OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ STONOŽKA OSTRAVA

FUNDRAISING IN CIVIL SOCIETY STONOŽKA OSTRAVA
Anotace:
Ve své bakalářské práci se zabývám fundraisingem nestátních neziskových organizací a konkrétně pak občanského sdružení Stonožka Ostrava. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Cílem teoretické části je uvést čtenáře do neziskového sektoru a vymezit jeho základní charakteristiku a členění. Druhá kapitola objasňuje pojem fundraising a popisuje jeho metody. Třetí kapitola je věnována osobě …více
Abstract:
In my bachelor thesis I deal with fundraising for non-profit organizations, specifically in civil society Stonožka Ostrava. My work is divided into theoretical and practical part. The aim of theoretical part is introduce readers into non-profit sector and devone its main characteristics and structure. The second chapter explains the term fundraising and describes its methods. The third chapter is devoted …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2011
Zveřejnit od: 26. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Petra Šobáňová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HYVNAROVÁ, Petra. FUNDRAISING OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ STONOŽKA OSTRAVA. Ostrava, 2011. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 26.4.2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 26. 4. 2011 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta