Theses 

Změna hodnoty podnikatelského subjektu po trvalém zásahu do cash flow – Bc. Jiří Rohlíček

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Finance - blok A

Bc. Jiří Rohlíček

Diplomová práce

Změna hodnoty podnikatelského subjektu po trvalém zásahu do cash flow

Change of business value after permanent intervention on cash flow

Anotace: Diplomová práce je zaměřena na změnu hodnoty společnosti s ručením omezeným. Obsahuje jak část teoretickou, zejména postupy a metody používané při oceňování podniku, tak i část praktickou týkající se charakteristiky dané společnosti a reálného ocenění hodnoty společnosti ve dvou různých časových okamžicích a to v okamžiku zásahu do cash flow a s odstupem dvou let po něm. Na základě těchto dvou ocenění bude porovnáno, zda za dané období mezi těmito dvěma daty došlo k výraznější změně finanční hodnoty firmy, nebo ne. Závěrem práce je výrok o změně hodnoty podniku.

Abstract: The diploma thesis focuses on changing the value of the limited liability company. It includes both the theoretical part, in particular the methods and methods used in the valuation of a company, as well as the practical part relating to the company's characteristics and the real valuation of the company's value at two different time points at the moment of cash flow intervention and two years later. Based on these two awards, it will be compared whether or not there has been a significant change in the company's financial value between the two dates. The conclusion of the thesis is the statement on the change in the value of the company.

Klíčová slova: ocenění, tržní hodnota společnosti, strategická analýza, finanční analýza, finanční plán, metoda diskontovaného cash flow, majetková metoda substanční hodnoty valuation, market value of a company, strategic analysis, financial analysis, financial plan, discounted cash flow method, proprietary method of substantive value

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2017
  • Vedoucí: Ing. et Ing. Martin Cupal, Ph.D.
  • Oponent: Ing. David Mareš, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 4. 2019 08:43, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz