Bc. Jiří Rohlíček

Diplomová práce

Změna hodnoty podnikatelského subjektu po trvalém zásahu do cash flow

Change of business value after permanent intervention on cash flow
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na změnu hodnoty společnosti s ručením omezeným. Obsahuje jak část teoretickou, zejména postupy a metody používané při oceňování podniku, tak i část praktickou týkající se charakteristiky dané společnosti a reálného ocenění hodnoty společnosti ve dvou různých časových okamžicích a to v okamžiku zásahu do cash flow a s odstupem dvou let po něm. Na základě těchto dvou ocenění …více
Abstract:
The diploma thesis focuses on changing the value of the limited liability company. It includes both the theoretical part, in particular the methods and methods used in the valuation of a company, as well as the practical part relating to the company's characteristics and the real valuation of the company's value at two different time points at the moment of cash flow intervention and two years later …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2017
  • Vedoucí: Ing. et Ing. Martin Cupal, Ph.D.
  • Oponent: Ing. David Mareš, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS