Bc. Jiří Rohlíček

Master's thesis

Změna hodnoty podnikatelského subjektu po trvalém zásahu do cash flow

Change of business value after permanent intervention on cash flow
Abstract:
Diplomová práce je zaměřena na změnu hodnoty společnosti s ručením omezeným. Obsahuje jak část teoretickou, zejména postupy a metody používané při oceňování podniku, tak i část praktickou týkající se charakteristiky dané společnosti a reálného ocenění hodnoty společnosti ve dvou různých časových okamžicích a to v okamžiku zásahu do cash flow a s odstupem dvou let po něm. Na základě těchto dvou ocenění …more
Abstract:
The diploma thesis focuses on changing the value of the limited liability company. It includes both the theoretical part, in particular the methods and methods used in the valuation of a company, as well as the practical part relating to the company's characteristics and the real valuation of the company's value at two different time points at the moment of cash flow intervention and two years later …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 5. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 6. 2017
  • Supervisor: Ing. et Ing. Martin Cupal, Ph.D.
  • Reader: Ing. David Mareš, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS