Bc. Martin Hořelka

Bachelor's thesis

Frontend of the platform for unintentional perpetrator attack vector identification

Frontend of the platform for unintentional perpetrator attack vector identification
Abstract:
Tato práce vznikla jako frontend část platformy navržené a vyvíjené týmem z Katedry počítačových systémů a komunikací na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity. Platforma cílí na pomoc s identifikací vektorů útoku neúmyslných pachatelů za použití herního přístupu. Výsledkem práce je implementace základního frontend řešení v .NET Core frameworku pomocí Windows Presentation Foundation technologie …more
Abstract:
This thesis originated as a frontend part of a platform designed and developed by a team from the Department of Computer Systems and Communications on the Faculty of Informatics, Masaryk University. The platform aims to help with the identification of unintentional perpetrator attack vectors using a gamification approach. The result of this thesis is an implementation of a basic frontend solution in …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 5. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 25. 6. 2020
  • Supervisor: Mgr. Martin Macák
  • Reader: Mgr. Agáta Kružíková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masaryk University

Faculty of Informatics

Bachelor programme / field:
Applied Informatics / Applied Informatics

Theses on a related topic