Bc. Martin Hořelka

Bakalářská práce

Frontend of the platform for unintentional perpetrator attack vector identification

Frontend of the platform for unintentional perpetrator attack vector identification
Anotace:
Tato práce vznikla jako frontend část platformy navržené a vyvíjené týmem z Katedry počítačových systémů a komunikací na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity. Platforma cílí na pomoc s identifikací vektorů útoku neúmyslných pachatelů za použití herního přístupu. Výsledkem práce je implementace základního frontend řešení v .NET Core frameworku pomocí Windows Presentation Foundation technologie …více
Abstract:
This thesis originated as a frontend part of a platform designed and developed by a team from the Department of Computer Systems and Communications on the Faculty of Informatics, Masaryk University. The platform aims to help with the identification of unintentional perpetrator attack vectors using a gamification approach. The result of this thesis is an implementation of a basic frontend solution in …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Martin Macák
  • Oponent: Mgr. Agáta Kružíková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika

Práce na příbuzné téma