Václav PIKAL

Diplomová práce

Právní postavení židovského obyvatelstva v Protektorátu Čechy a Morava

Legal Status of Jews in the Protectorate of Bohemia and Moravia
Anotace:
Diplomová práce se zabývá právním postavením židovského obyvatelstva v Protektorátu Čechy a Morava a související diskriminační legislativou, která zasahovala do všech oblastí každodenního života. Autor se pak zvláště zabývá analýzou stežejních protižidovských právních předpisů, zejména v oblasti majetkové a veřejného života.
Abstract:
This thesis deals with the legal status of Jews in the Protectorate of Bohemia and Moravia and related discriminatory legislation, which intervened in all areas of everyday life. The author then especially analyzes the fundamental anti-Jewish legislation, especially in the area of property and public life.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 8. 2014
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: JUDr. et Mgr. Vendulka Valentová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PIKAL, Václav. Právní postavení židovského obyvatelstva v Protektorátu Čechy a Morava. Plzeň, 2014. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta právnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/