Filip Ferbr

Bachelor's thesis

Budování značky

Brandbuilding
Abstract:
Tato bakalářská práce se věnuje tématice budování značky v kontextu trhu malých audiovizuálních produkcí. Cílem práce je připravit východiska pro navržení nové osobní značky audiovizuální produkce, která je předmětem podnikání autora této práce. Autor se v teoretické části zaměřuje na definici pojmu značka, její historii a hodnotu. V praktické části pak provádí rozsáhlý kvalitativní výzkum zaměřený …more
Abstract:
This bachelor thesis deals with the topic of brand building in the context of the market for small audiovisual productions. The aim of the thesis is to prepare the basis for designing a new personal brand of audiovisual production which is the subject of the author´s enterprise. In the theoretical part, the author focuses on the definition of the brand, its history and its value. In the practical part …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 4. 2018

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Josef Kocourek, PhD.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Ferbr, Filip. Budování značky. Zlín, 2018. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe