Jana KUBÍNOVÁ

Diplomová práce

Stanovení hodnoty výrobního podniku

Determining the Value of the Manufacturing Company
Anotace:
Diplomová práce na téma "Stanovení hodnoty výrobního podniku" je zaměřena na problematiku stanovení hodnoty podniku KOITO CZECH s. r. o., který se zabývá výrobou osvětlovací techniky do automobilů. Cílem práce je ocenit vybraný podnik v souvislosti s možnými specifiky oceňování společnosti ve výrobním odvětví. Skládá se z teoretické a praktické části. V teoretické části je popsána charakteristika oceňování …více
Abstract:
Diploma thesis on the topic "Determining the value of the manufacturing company" is focused on determination the value of the company KOITO CZECH s. r. o. which is engaged in manufacturing of lighting technology for cars. The aim of the work is to evaluate the chosen company in connection with the possible specifics of valuation of the company in the manufacturing branch. It consists of theoretical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 3. 2015
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Jiří Uhman

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KUBÍNOVÁ, Jana. Stanovení hodnoty výrobního podniku. Ústí nad Labem, 2015. diplomová práce (Ing.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická