Mgr. Pavlína Baronová

Bakalářská práce

Organizace a řízení cestovního ruchu v Ústeckém kraji - komparace

The organization and managing of tourism in Ústecký region - comparison
Anotace:
Bakalářská práce se zaobírá výzkumem řízení a organizace cestovního ruchu v Ústeckém kraji. Problematika je zkoumána pomocí komparace dvou destinačních agentur se zvláštním zaměřením na spolupráci klíčových aktérů cestovního ruchu. Spolupráce veřejného a soukromého sektoru je analyzována pomocí dotazníkového šetření v okresech Most a Litoměřice. Na základě výsledků hodnocení spolupráce, řízení a organizace …více
Abstract:
The bachelor thesis concerns with the research of managing and organization of tourism in the Ústí nad Labem region. The issue is researched via comparison of two destination agencies with a special focus on the cooperation of key tourism subjects. The public private partnership is analyzed via questionnaire enquiry in the district Most and Litoměřice. On the basis of the results of cooperation, managing …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 1. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 1. 2012
  • Vedoucí: Ing. Bc. Andrea Holešinská, Ph.D.
  • Oponent: doc. RNDr. Jiří Vystoupil, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta