Jiřina HAVLOVÁ, DiS.

Bachelor's thesis

Aspekt egodeismu ve filosofické a beletristické reflexi

Aspect of Egodeism in the View of Philosophy and Imaginative Literature
Anotácia:
Bakalářská práce se zaměřuje na téma egodeismu a jeho jednotlivé koncepce v pojetí Friedricha Nietzscheho, Ladislava Klímy, Fjodora Michajloviče Dostojevského a Leonida Andrejeva. Zabývá se zpřehledněním a komparacemi jednotlivých koncepcí egodeismu, zaměřena je zvláště na koncepce nového člověka včetně jeho vztahu ke společnosti, a také na koncepce nesmrtelnosti duše. Dále se zabývá hledáním společné …viac
Abstract:
The bachelor thesis deals with the topic of egodeism and its particular conceptions of German thinker Friedrich Nietzsche, Russians writers Fyodor Dostoevsky and Leonid Andreyev, and Czech thinker Ladislav Klíma. The aim is particularly focused on comparison of fundamental options of the notion of egodeism, the idea of new human beings including their relation to the human society, the concept of eternal …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2012
Zverejniť od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: PhDr. Martina Kastnerová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HAVLOVÁ, Jiřina. Aspekt egodeismu ve filosofické a beletristické reflexi. Plzeň, 2012. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická