Michaela KAHOVCOVÁ

Bakalářská práce

Impresionismus a Paříž na konci 19. století

Impressionism and Paris in the end of the nineteenth century
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá impresionismem v kontextu pařížské společnosti na konci 19. století. Nejprve je pozornost věnována Francii od druhé poloviny 19. století. Zohledněna je rovněž salonní praxe a pařížská umělecká kritika. Další část přibližuje zrod impresionismu a jeho inspirační zdroje, dále pak následuje kapitola věnovaná impresionistickým výstavám a práce je zakončena zánikem impresionismu …více
Abstract:
The bachelors thesis is about impressionism in the context of Paris society in the late 19th century. Intially this thesis deals wth France from the second half of the 19th century. The Salon practice and the Paris art critique are also put into consideration. The next part focuses on the birth of impressionism and its sources of inspiration. The next chapter containing information about impressionist …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2011
Identifikátor: 39876

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Milan Pech

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KAHOVCOVÁ, Michaela. Impresionismus a Paříž na konci 19. století. Plzeň, 2011. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 26. 04. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta filozofická

Bakalářský studijní program / obor:
Historické vědy / Obecné dějiny