Bc. Stanislav Mareš

Diplomová práce

Datalogger proměnných v PLC

Data logger of variables in PLC
Anotace:
Cílem diplomové práce je vytvořit datalogger proměnných určený pro programovatelné logické automaty neboli PLC. Software jsem konstruoval a testoval na simulátoru ve vývojovém prostředí Automation Studio od společnosti Bernecker a Rainer (B&R). Jako programovací jazyk jsem vybral Strukturovaný text neboli ST. Dále jsem využil několik vestavěných knihoven. Mezi ty hlavní patří: DataObj, FileIO a SYS_lib …více
Abstract:
The goal of this master thesis is to create data logger for variables intended for programmable logic controllers or PLC. I designed and tested the software on a simulator in the Automation Studio development environment from Bernecker and Rainer (B&R). As a programming language, I chose structured text or ST. I also used several built-in libraries. The main ones include: DataObj, FileIO and SYS_lib …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 1. 2018
  • Vedoucí: Ing. Leoš Beran, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Mareš, Stanislav. Datalogger proměnných v PLC. Liberec, 2017. diplomová práce (Ing.). Technická univerzita v Liberci. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Technická univerzita v Liberci, Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN