Theses 

Programové prostředky pro ověření přesnosti měření tepové frekvence – Tomáš ŠIMANDL

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Tomáš ŠIMANDL

Bakalářská práce

Programové prostředky pro ověření přesnosti měření tepové frekvence

Software tools for verification of heart rate measurement accuracy

Anotace: Měření tepové frekvence obecně dostupnými technickými zařízeními je populární jak ve zdravotnictví, tak pro běžného uživatele. Tato technická zařízení používají různé metody měření tepové frekvence, otázkou je pak přesnost měření těchto zařízení. Práce se zabývá přesností metody měření tepu optickým senzorem. Pro ověření přesnosti budou zařízení s optickým senzorem porovnávána s referenčním zařízením, které využívá jinou metodu měření tepové frekvence. Zařízení se budou porovnávat na základě experimentu, ve kterém získáváme údaje pro tři různé fyzické zátěže.

Abstract: Heart rate measurement using generally available technical devices is popular in healtcare and also for common users. These technical devices use various methods of heart rate measurement. The question is the accuracy of these devices. This bachelor thesis deals with the precision of the heart rate measurement using an optical sensor. To verify accuracy the devices using the optical sensor will be compared to a reference device which uses a different heart rate measurement method. The comparison of the devices will be based on an experiment, in which we collect data from three measurements related to different physical load.

Klíčová slova: fotopletysmografie, srdeční tep, měření tepové frekvence, časové řady, přesnost měření, softwarové nástroje

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2017
  • Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Roman Mouček, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
https://portal.zcu.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=71962 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

Jak správně citovat práci

ŠIMANDL, Tomáš. Programové prostředky pro ověření přesnosti měření tepové frekvence. Plzeň, 2017. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 3. 2019 21:50, 13. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz