Bc. Pavol Šoltýs

Diplomová práce

Penetrační testování v prostředí datových center

Penetration Testing in Data Centre Environments \nl{}
Anotace:
Základným konceptom tejto práce je primárne problematika návrhu účinného útoku na dátové centrum a spracovanie opatrení na zamedzenie niektorých aktivít útočníkov. Takéto praktiky sú navrhnuté na základne dva aspekty, ktorými sú sociálne inžinierstvo a softvérové nedostatky na zvolených aplikáciách. Bezpečnostné riešenia sa aplikujú na konkurenčných operačných systémoch, kde je na záver vykonané hodnotenie …více
Abstract:
The basic concept of this work is the primary issue draft an effective attack on the data center and treatment measures to prevent some of the activities of attackers. Such practices are designed based on two aspects: social engineering and software flaws on selected applications. Security solutions are applied to competing operating systems, which is Finally, an evaluation and suitability for deployment …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 5. 2014
Zveřejnit od: 26. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. David Malaník, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Šoltýs, Pavol. Penetrační testování v prostředí datových center. Zlín, 2014. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 26.5.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 26. 5. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta aplikované informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Inženýrská informatika / Bezpečnostní technologie, systémy a management

Práce na příbuzné téma