Mgr. Martina Leciánová

Bakalářská práce

Po čem ženy touží? Proměna mediálního obrazu mužství na stránkách časopisu Cosmopolitan

What women want? Transformation of the media portrait of manhood in Cosmopolitan magazine
Anotace:
Předkládaná bakalářská práce se zabývá proměnou mediálního obrazu muže v ženském lifestylovém časopise Cosmopolitan. S pomocí obsahové analýzy se na vzorku konstruovaném z vydání z let 1995, 2001 a 2009 snaží identifikovat, jakými způsoby je ve vybraných ročnících prezentován obraz muže. Přednostně se pak zaměřuje na to, zda vybrané ročníky reflektují změny ve společnosti a s nimi související nové …více
Abstract:
The presented thesis deals with transformation of media portrait of man in female lifestyle magazine Cosmopolitan. By means of the content analysis research method it tries to identify techniques which construct portrait of men in chosen volumes of years 1995, 2001 and 2009. In preference it focuses on detection whether the volumes reflect shifts in society and new requirements to men and their characters …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 1. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 1. 2011
  • Vedoucí: PhDr. Jaromír Volek, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Kateřina Kirkosová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií