Irena Soukupová

Diplomová práce

Přeshraniční spolupráce české a německé školy

Cross-border cooperation between Czech and German school
Anotace:
Diplomová práce popisuje příhraniční česko-německou spolupráci mezi školami ZŠ Lidická Hrádek nad Nisou v České republice a regionálními soukromými školami svazku S:schkola v Hartau a Ebersbachu ve Spolkové republice Německo. Práce seznamuje s různými formami této spolupráce i s její historií. Provedený výzkum analyzuje a vyhodnocuje aktuální názory žáků 4. 9. ročníků a vybraných učitelů 1. a 2. stupně …více
Abstract:
The Diploma Thesis describes border Czech-German co-operation of ZŠ Lidická Hrádek nad Nisou in the Czech Republic and regional private schools of S:Schkola alliance in Hartau and Ebersbach in Germany. The thesis introduces various form of this co-operation and with its history, too. Research of the thesis analyses and evaluates actual opinions of pupils of 4th 9th grades and chosen teachers of the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2015
Zveřejnit od: 29. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. PaedDr. Petr Urbánek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Soukupová, Irena. Přeshraniční spolupráce české a německé školy. Liberec, 2015. diplomová práce (Mgr.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 29.4.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 29. 4. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy / Prohloubený studijní program - Výtvarná výchova, Učitelství pro 1. stupeň základní školy