Mgr. Radek Sikora

Bakalářská práce

Zpracovani fotek a gps dat

Processing of photos and gps data
Anotace:
Práce se zabývá zpracovávání fotografií a GPS dat a jejich zobrazením na internetové mapy. Teoretické část práce je věnována synchronizaci GPS dat a fotografií, zobrazováním fotografií na internetovou mapu a zmapování služeb umožňujících výše uvedenou funkcionalitu. Praktická část popisuje vytvoření aplikace Geogalerie, která umožňnuje nahrát na server fotografie a GPX soubory a dát pokyn službě Geogalerie …více
Abstract:
This bachelor’s thesis is aimed to processing photos and GPS data and their placing at the internet maps. Theoretical part of the thesis is aimed to synchronization GPS data and photos, placing them at the internet maps and comparison of the products which are able to do above. Practical part describes implementation of the application Geogalerie which enables user to upload photos and GPX files to …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2010
  • Vedoucí: Mgr. Jiří Kolář, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Milan Drášil, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika