Bc. Henrich Horváth

Diplomová práce

Komunitní portál pro repozitář datových sad síťového provozu

Community Portal for Repository of Network Datasets
Abstract:
The aim of the master thesis is to extend repository of network datasets Trace-Share with web user interface. Thesis describes options of existing portals for dataset sharing, analysis and design of web application, its user interface and communication with Trace-Share. Lastly it contains description of implementation of application and its deployment scripts.
Abstract:
Cieľom diplomovej práce je rozšírenie repozitáru dátových sád sieťovej komunikácie Trace-Share o webové používateľské rozhranie. Práca popisuje možnosti existujúcich portálov na zdieľanie dátových sád, ďalej popisuje analýzu a návrh webovej aplikácie, jej používateľského rozhrania a komunikácie s Trace-Share. Jej súčasťou je aj popis implementácie aplikácie a skriptov na jej nasadzovanie.
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2020
  • Vedoucí: RNDr. Vít Rusňák, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Milan Čermák

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika

Práce na příbuzné téma