Denis Král

Bakalářská práce

Podnikatelsky záměr na zřízení řetězce fitness centra Stellae v České republice

Business plan to establish Stellae fitness center chain in the Czech Republic
Anotace:
Tato bakalářská práce obsahuje návrh podnikatelského záměru na zřízení fitness řetězce v České republice. V práci jsou uvedena veškerá specifika a podmínky, které musí podnikatel splňovat pro činnost v tomto oboru. Návrh podnikatelského záměru vychází z analýzy konkurenčních zařízení. Vlastní návrh záměru obsahuje marketingové aktivity, finanční a obchodní strategie. Na základě těchto poznatků a veřejně …více
Abstract:
This bachelor's thesis contains a business model draft for founding a fitness chain in Czechia. It describes all specifities and requirements necessary to conduct business in this industry. The draft is based on a competitor analysis and contains marketing activities, financial and business strategies. A practically applicable model is constructed based on these findings and external sources.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 7. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 1. 2021
  • Vedoucí: Ing. Helena Cetlová
  • Oponent: Ing. Radka Šperková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: AMBIS vysoká škola, a.s.

AMBIS vysoká škola, a.s.

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Ekonomika a management podniku