Karel Trčálek

Diplomová práce

Expertní CRM systém pro PROe.BIZ pro řízení partnerské sítě PROe.BIZ

Expert CRM System for PROe.BIZ for the Management of Partner Networks PROe.BIZ
Anotace:
Tato práce se zabývá problematikou analýzy, návrhu a realizace expertního CRM sytému splňujícího požadavky firmy NAR marketing s.r.o. pro řízení obchodní a partnerské sítě a evidování veškerých činností spojených s prací obchodního oddělení firmy. Práce obsahuje popis a historii CRM systémů, soupis analýz, návrhů a řešení pro návrh nového expertního CRM systému, který je schopen evidovat veškeré aktivity …více
Abstract:
This work deals with analysis, proposition and realization problems of the expert’s CRM system which satisfies requirements of NAR marketing s.r.o. company for business and partners network coordination and for storing all activities connected with business department work.This work includes description and history of the CRM system’s, analyses, propositions and solution’s for new CRM system project …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Lenka Kundratová
  • Oponent: Radoslav Fasuga

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika