Aleš Vanderka

Bakalářská práce

Měření vnitřního pokrytí pomocí bezdrátových technologií 802.11

Measurement of Indoor Signal Coverage Using Wireless 802.11 Technologies
Anotace:
Tato práce se zabývá bezdrátovými technologiemi standardu IEEE 802.11 v pásmu 2,4 GHz a 5 GHz. Bezdrátové sítě jsou v dnešní době velmi rozšířené a využívané především pro připojení k internetu. Práce seznamuje čtenáře se základními termíny, které souvisejí s problematikou bezdrátových sítí, typy sítí, dostupné standardy, zabezpečení a možnosti řízení sítě. V další části, práce přibližuje problémy …více
Abstract:
This work deals with the wireless technology IEEE 802.11 2.4 GHz and 5 GHz. Wireless networks are nowadays very extended and used mainly for Internet connection. The work introduces readers with the basic terms related to issues of wireless networks, network types, accessible standards, security and network management options. In the next section, the paper approximate the problems of the existing …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2011
  • Vedoucí: Jan Látal
  • Oponent: Jozef Kenyeres

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava