Leona STAROSTKOVÁ

Bachelor's thesis

\rus{Klastery na territorii CHeshskoi0 Respubliki i Rossii0skoi0 Federacii}

Clusters on the territory of the Czech Republic and Russian Federation
Abstract:
This work deals with the issue of the word cluster from the language point of view, its aim is to introduce clusters as economic groups in a particular area, whose main goal is to increase competitiveness and development of business environment and cooperation with universities, research centers and municipalities.
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá problematikou slova klastr z jazykového hlediska a představuje klastry jako ekonomická seskupení na určitém území, jejichž hlavním cílem je zvýšení konkurenceschopnosti a rozvoje podnikatelského prostředí a spolupráce s univerzitami, vědeckovýzkumnými centry a municipalitami.
 
 
Language used: Russian
Date on which the thesis was submitted / produced: 20. 4. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 22. 5. 2018
  • Supervisor: PhDr. Ljuba Mrověcová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

STAROSTKOVÁ, Leona. \rus{Klastery na territorii CHeshskoi0 Respubliki i Rossii0skoi0 Federacii}. Ostrava, 2018. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Filozofická fakulta

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Filozofická fakulta