Bc. Roman Raszka

Diplomová práce

Mowa zaolziańskich Polaków

Polish Silesian dialect in The Czech Republic
Abstract:
The submitted graduation thesis is aimed at the dialect of Polish minority group living in Czech Republic, in the region of Těšín Silesia. The Těšín Silesia is very complicated territory with regard to historical development as well as considering linguistic point of view. Difficult political progress of Těšín Silesia reflects significantly in the evolution of the language used in this region. Notice …více
Abstract:
Předkládaná práce se zabývá nářečím polské menšiny žijící v České Republice na území Těšínského Slezska. Těšínské Slezsko je velmi složitým územím jak z pohledu historického vývoje, tak rovněž z pohledu jazykovědného. Složitý politický vývoj Těšínského Slezska se výrazně odráží na vývoji jazyka užívaného na tomto území. Všimněme si, že jestli se někdo narodil před rokem 1920 na levé straně řeky Olše …více
 
 
Jazyk práce: polština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 9. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 9. 2009
  • Vedoucí: Mgr. Roman Madecki, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Filologie / Polský jazyk a literatura

Práce na příbuzné téma