Bc. Josef Dastych

Bakalářská práce

Válka o Falklandy a její vliv na politiku Margaret Thatcherové

The Falklands war and its impact on Margaret Thatcher's politics
Anotace:
Válka o Falklandy byla vedena v roce 1982 mezi Argentinou a Velkou Británií. Navzdory tomu, že válka byla poměrně krátká, měla zásadní vliv na politiku obou zemí. Před válkou, Argentina a Velká Británie byly ve stavu zmatku a politického a hospodářského úpadku. Vítězství Velké Británie vyneslo nepopulární Margaret Thatcherovou na výsluní, zatímco porážka Argentiny ukončila diktátorský režim a umožnila …více
Abstract:
The Falklands war was fought between Argentina and Great Britain in 1982. Despite the fact that the war was relatively short, it had an underlying impact on the politics of both countries. Before the war, Argentina and Great Britain were in a state of turmoil and political and economic decline. Britain’s victory propelled unpopular Margaret Thatcher to widespread popularity while Argentine’s defeat …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 12. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 1. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Zdeněk Janík, M.A.
  • Oponent: M.A. Michael George

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Lektorství cizího jazyka - anglický jazyk