Bc. Martina Čejková, DiS.

Bakalářská práce

Děti z lesních mateřských škol na tradiční základní škole z pohledu rodičů a pedagogů

Children from forest kindergartens at traditional primary school from the pespective of parents and teachers
Anotace:
Děti z lesních mateřských škol na tradiční základní škole z pohledu rodičů a pedagogů je tématem bakalářské práce. Práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a empirickou. Teoretická část se zaměřuje na specifikaci oblastí vývoje předškolního dítěte, definuje pojmy alternativní mateřské školy, tradiční základní školy a také proces tranzice. Empirická část pak popisuje výsledky výzkumného šetření …více
Abstract:
Children from forest kindergartens at traditional primary school from the perspective of parents and teachers is subject of the bachelor thesis. The thesis is divided into two parts, theoretical part and practical part. Theoretical part is focused on the specification of preschool child development areas. Alternative kindergartens, traditional primary school and transition process terms are defined …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Ingrid Procházková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Martin Sedláček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta