Mgr. Zuzana Hostašová

Bachelor's thesis

Vybrané aspekty kontroly v oblasti státní památkové péče

The Selected Aspects of Control in the Field of Cultural Heritage Protection
Abstract:
Tato bakalářská práce popisuje a zhodnocuje současný stav kontroly na úseku památkové péče v České republice. Dále reflektuje některé z aspektů navrhované úpravy. Zaměřuje se na dvě hlediska, jak na rovinu čistě kontrolní (kontrolu vykonávanou Památkovou inspekcí vůči orgánům památkové péče), tak na rovinu kontrolně-správní (správní trestání porušení kontrolovaných povinností vlastníků kulturních památek …more
Abstract:
This bachelor thesis describes and evaluates the current state of control in the field of public preservation of monuments in Czech Republic. And it reflects some aspects of the proposed amendments. It focuses on two aspects, as the plane purely control (the control performed by the conservation inspection to the institutions of public preservation of monuments) and the plane of control and administrative …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 6. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 2. 9. 2016
  • Supervisor: JUDr. Jana Jurníková, Ph.D.
  • Reader: JUDr. Stanislav Sedláček, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masaryk University

Faculty of Law

Bachelor programme / field:
Public Policy / Public Administration