Natálie MLEJNKOVÁ

Bakalářská práce

Význam duševní hygieny u sestry pracující na infekčním oddělení

The importance of mental health among nurse working in infectious wards.
Anotace:
Téma této bakalářské práce je "Význam duševní hygieny u sestry pracující na infekčním oddělení". Práce se skládá z teoretické části a z praktické části. V teoretické části jsou vysvětleny v jednotlivých kapitolách a podkapitolách pojmy, které se pojí s tématem předkládané práce. Dále se práce soustředí na povolání sestry, osobnost sestry, duševní hygienu, infekční oddělení, psychickou zátěž, stres …více
Abstract:
The topic of this bachelor thesis is "The importance of mental health among nurse working in infectious wards". The thesis consists of a theoretical and practical part. The concepts regarding to the thesis are explained in detail in individual chapters and subchapters. Further, the thesis focuses at the nurse profession, nurse personality, mental hygiene, infection ward, psychological stress, burnout …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Mgr. Jana Maňhalová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MLEJNKOVÁ, Natálie. Význam duševní hygieny u sestry pracující na infekčním oddělení. Č. Budějovice, 2017. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses 8mmpvp 8mmpvp/2
2. 5. 2017
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
2. 5. 2017
Bulanova, L.
3. 5. 2017
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.