Theses 

Odhady parametrů některých rozdělení pravděpodobnosti a jejich vlastnosti – Mgr. Martin Reiss

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná matematika / Matematika - ekonomie

Mgr. Martin Reiss

Bakalářská práce

Odhady parametrů některých rozdělení pravděpodobnosti a jejich vlastnosti

Estimation of parameters of some probability distributions and their properties

Anotace: Tato práce se zabývá bodovými odhady parametrů některých pravděpodobnostních rozdělení. Jedná se o normální, logaritmicko-normální, exponenciální, gama a Paretovo rozdělení. Pro výpočet odhadů je využíváno momentové a maximálně věrohodné metody a na základě simulací v programu R je provedeno srovnání těchto dvou metod. Je zde spočítána i Fisherova míra informace pro dané parametry, abychom mohli určit kvalitu jejich odhadu.

Abstract: This thesis deals with point estimations of parametres of some probability distributions. More specifically, it includes normal, log-normal, exponencial, gamma and Paret distributions. In order to calculate parametres there is used a method of moment and maximum-likelihood estimation method and on the basis of simulations in program R there is made a comaparasion of these two methods. There is also calcullated a Fisher information for specific parametres, so that we could determine a quality of their estimate.

Klíčová slova: bodové odhady, maximálně věrohodná metoda, momentová metoda, simulace, point estimations, maximum-likelihood estimation method, method of moments, simulations

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 6. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Ondřej Pokora, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jakub Čupera, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 4. 2019 14:36, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz