Ing. Petra Pecinová

Bakalářská práce

Zájmové skupiny ve vybrané oblasti národního hospodářství

Interest groups in a particular area of national economy
Anotace:
V mé bakalářské práci na téma „Zájmové skupiny ve vybrané oblasti národního hospodářství“ se zabývám ekonomickou teorií zájmových skupin, přičemž středobodem mé pozornosti v teoretické části je souhrn poznatků Mancura Olsona, jednoho z ekonomů řazených ekonomickou teorií do tzv. školy veřejné volby. V praktické části aplikuji teoretické poznatky na zemědělský a potravinářský sektor hospodářství České …více
Abstract:
In my bachelor thesis called “Interest groups in a specific area of national economy” I concern myself with economic approach to the theory of interest groups. The main scope of the theoretical part of this thesis concerns understandings of this topic in Mancur Olson’s view, whose work is classified by the economic theory as a part of the Public Choice Theory. In practical part I apply theoretical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 6. 2010
  • Vedoucí: doc. Mgr. Jiří Špalek, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Zuzana Kotherová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta