Bc. Andrea Bělehradová

Diplomová práce

Terapeutická léčba sexuálních deviací v české sexuologii

Therapy of sexual deviations in Czech sexology
Anotace:
Česká republika je v současné době terčem celosvětové kritiky, neboť se u nás v léčbě sexuálních deviací používá mimo jiné terapeutická kastrace. Zatímco čeští sexuologové daný zákrok obhajují a považují za nepostradatelný, stále častěji se ozývají jiné expertní skupiny, které proti uvedené metodě vystupují. Diplomová práce proto pomocí sociologie expertizy a diskurzivní analýzy zjišťuje, jak se u …více
Abstract:
The Czech Republic attitude to a therapeutic castration which is considered to be one of the options how to treat sexual deviations has been a target in the worldwide criticism. While the Czech sexologists advocate castration and consider it unavoidable, on the other hand there are more often opinions of some expert groups which disagree. With the help of the sociology of expertise and the discourse …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2015
  • Vedoucí: doc. Kateřina Lišková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jana Dvořáčková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií