Bc. Markéta Sejkorová, DiS.

Master's thesis

Vliv médií na utváření veřejného mínění

Media and its impact on public opinion shaping
Abstract:
Hlavním tématem mé diplomové práce se stala média a jejich vliv na veřejné mínění. Struktura práce je složena ze dvou částí - teoretické a empirické. Teoretická část je zaměřena na obecnou problematiku médií. Rozebrala jsem pojmy, jako jsou médium, masová a mediální komunikace. Podrobněji se věnuji jednotlivým typům médií, jejich historickému vývoji, frankfurtské škole a s ní související kritice médií …more
Abstract:
The main topic of my dissertation became a media and their influence on public opinion. The structure of the work consists of two parts - theoretical and empirical. The theoretical part is focused on general problems of the media. I tried to analyze concepts such as media and mass media communication. I dedicate various media types, their historical development, the Frankfurt School and It’s media …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 6. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 20. 6. 2016
  • Supervisor: PhDr. Petra Anýžová, Ph.D.
  • Reader: prof. Ing. František Zich, DrSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní