Jevgenij TKAČENKO

Bakalářská práce

Argot jako jeden z nespisovných útvaru jazyka

Argot as the part of substandard language
Abstract:
Native speakers of Russian and Czech languages often use non-literary vocabulary in their communication. Therefore the topic of non-literary vocabulary has been chosen for this bachelor thesis. Some scientists believe that the usage of the substandard expressions in language leads to irreparable consequences in the language, while others, on the contrary, say that such words and expressions can add …více
Abstract:
Uživatelé ruského a českého jazyka ve své komunikaci často používají hovorový jazyk. Tento fakt přispěl k volbě tématu této bakalářské práce. Někteří vědci se domnívají, že používání nestandardních výrazů vede k nenapravitelným změnám v jazyce, jiní naopak tvrdí, že tato slova a výrazy přidávají jazyku barvitost a oživení. Cílem této práce je představit argot jako jednu z verzí hovorového jazyka, podívat …více
 
 
Jazyk práce: ruština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Inna Kalita, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

TKAČENKO, Jevgenij. Argot jako jeden z nespisovných útvaru jazyka. Ústí nad Labem, 2017. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Obchodní ruština

Práce na příbuzné téma