Radek HŘEBEC

Bachelor's thesis

Projekt sportovní areálu pro volnočasové aktivity (Projekt je určen ke stavebnímu povolení, území Plzeň)

Project sports complex for free time activities
Anotácia:
Cílem této práce je vytvoření PROJEKTU SPORTOVNÍ HALY PRO VOLNOČASOVÉ AKTIVITY pro stavební povolení v závislosti na statickém návrhu vybraných konstrukcí. Hlavními nosnými prvky této haly jsou dřevěné lepené vazníky, železobetonové sloupy, ztužující příčle a železobetonové patky. Statický výpočet je proveden dle platných norem ČSN EN a je prokázáno, že konstrukce vyhoví účinkům zatížení při běžném …viac
Abstract:
The aim of this thesis is a project of a sports hall for free time activities. The project will serve as a basis for building permit depending on static design of selected constructions. The main supporting elements of this hall are glued wooden trusses, reinforced concrete columns, reinforced concrete rungs and reinforced concrete footings. The static calculation is done according to applicable standards …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 7. 2013
Zverejniť od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 8. 2013
  • Vedúci: Ing. Petr Kesl

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HŘEBEC, Radek. Projekt sportovní areálu pro volnočasové aktivity (Projekt je určen ke stavebnímu povolení, území Plzeň). Plzeň, 2013. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd