Theses 

Projekt sportovní areálu pro volnočasové aktivity (Projekt je určen ke stavebnímu povolení, území Plzeň) – Radek HŘEBEC

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Radek HŘEBEC

Bakalářská práce

Projekt sportovní areálu pro volnočasové aktivity (Projekt je určen ke stavebnímu povolení, území Plzeň)

Project sports complex for free time activities

Anotace: Cílem této práce je vytvoření PROJEKTU SPORTOVNÍ HALY PRO VOLNOČASOVÉ AKTIVITY pro stavební povolení v závislosti na statickém návrhu vybraných konstrukcí. Hlavními nosnými prvky této haly jsou dřevěné lepené vazníky, železobetonové sloupy, ztužující příčle a železobetonové patky. Statický výpočet je proveden dle platných norem ČSN EN a je prokázáno, že konstrukce vyhoví účinkům zatížení při běžném užívání stavby. Součástí práce jsou technické zprávy, výkresová dokumentace, 3D pohledy a statická část.

Abstract: The aim of this thesis is a project of a sports hall for free time activities. The project will serve as a basis for building permit depending on static design of selected constructions. The main supporting elements of this hall are glued wooden trusses, reinforced concrete columns, reinforced concrete rungs and reinforced concrete footings. The static calculation is done according to applicable standards ČSN EN. It has been proven that the construction will satisfy demands of load´s effects during the normal use of the building. The thesis contains technical reports, drawing documentation, 3D views and static part.

Klíčová slova: Stavební povolení, statický návrh, vazníky, sloupy, příčle, patky, účinky zatížení

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 7. 2013
  • Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 8. 2013
  • Vedoucí: Ing. Petr Kesl

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
https://portal.zcu.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=54497 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd

Jak správně citovat práci

HŘEBEC, Radek. Projekt sportovní areálu pro volnočasové aktivity (Projekt je určen ke stavebnímu povolení, území Plzeň). Plzeň, 2013. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd


Nahoru | Aktuální datum a čas: 17. 6. 2019 07:30, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz